Halmstads Lokala Partis vallöften och förslag från Er i Halmstad.

Välj ditt område i listan och få svar på Halmstads Lokala Partis löften till dig.

Furet

Furet, med närhet till Centrum, Nissan samt grön- och rekreationsområden, är ett omtyckt och tryggt område. Idag kan Furet beskrivas som en idyll – vi vill att områdets karaktär skall behållas.

Löften till dig!

Utvecklingen av våra bostadsområden måste ske i samverkan och dialog med de boende i området

  • Kommunens hantering av Folkparken har inte skett i samförstånd och samverkan med de boende i Furet, som idag känner befogad oro. Byggande av nya bostäder i området måste ske varsamt och med hänsyn till områdets unika karaktär
  • Innan ytterligare bostadsexploatering måste vi ha en hållbar trafiksituation i området
  • Furuskogen bör bevaras och utvecklas som rekreationsområde. Bevara och utveckla Laxön för aktivitetst, kultur- och nöjesliv
  • Vi skall hitta en alternativ ersättningslokal för kulturhuset
  • Kommunen skall verka för en bättre dialog och samverkan med de boende i Furet för att tillsammans utveckla samhället
 
Aktuella förslag från områdets invånare finns i löften till dig.