Halmstads Lokala Partis vallöften och förslag från Er i Halmstad.

Välj ditt område i listan och få svar på Halmstads Lokala Partis löften till dig.

Kärleken – Sofieberg – Slottsmöllan – Övraby

Ditt område är populärt och har växt med sitt attraktiva läge med närhet till både stad och hav. En bra livsmiljö är en investering för hälsan och framtiden.

Löften till dig!

  • Planera om och utveckla infrastrukturen gällande trafik, parkerings- och busshållplatser, service, lekplatser etc
  • En hållbar trafiksituation på Wrangelsleden och Norra Infartsleden
  • Satsa på den verkliga och den upplevda tryggheten med upplysta gång- och cykelvägar i området, samt till och från centrum etc
  • Bygg om och nya förskolor och skolor för att öka plats för våra barn i närområdet. Se även till att förskolan på gamla Tegelbruket kommer i gång att byggas
  • Bevara Arenan på Örjans Vall som kulturminne även om det byggs en ny arena på Sannarp. Ska det byggas bostäder, så ska dessa passa in i området

Aktuella förslag från områdets invånare:

  1. Inga höghus vid Nissan.
  2. Trafiksituationen och parkeringar vid Örjans vall måste ses över.
  3. Gör området kring Nissan attraktivt med stigar och belysning.
  4. Ta ett helhetsgrepp över infrastrukturen i området
  5. Binda ihop västra och södra sidan av Nissan med en gång- och cykelbro.