Halmstads Lokala Partis vallöften och förslag från Er i Halmstad.

Välj ditt område i listan och få svar på Halmstads Lokala Partis löften till dig.

Halmstad Centrum

Stadens Centrum har olika funktioner – handel, nöjen & upplevelser, mänskliga möten, arbetsplats samt boende.

Ca 10 000 personer bor i Centrum och dessutom har ca 10 000 sina jobb där. Betydelsen av ett väl fungerande Centrum kan inte underskattas.

Löften till dig!

Där du bor ligger den politska utmaningen i att förstå och utveckla Centrums olika funktioner – utan att någon funktion tappar sin viktiga roll:

 • Vi vill satsa på den verkliga och den upplevda tryggheten som är en förutsättning för att staden skall utvecklas, t.ex. med upplysta gator och gångvägar, fler trygghetskameror, patrullerande polis samt väktare
 • Med så många arbetande och boende i Centrum är den nu lagda visionen om ”den bilfria staden” direkt skadlig och måste ändras. Bilen fyller en viktig funktion för familjer och företag även i framtiden
 • Bristen på boendeparkering måste åtgärdas. Planera P-hus efter var folk bor och arbetar
 • Utveckla stadens gröna lungor – de är viktiga för både hälsa och miljö
 • Vi tror på ett framtida levande centrum och kommer därför målmedvetet jobba för en långsiktig och målinriktad satsning

Aktuella förslag från områdets invånare:

 1. Öka tryggheten i centrum. Bevakning vid Taxistationer.
 2. Brogatan har blivit ett tillhåll för kriminella och det måste stoppas.
 3. Gör Stora torg mysigt och trevligt igen med träd, lekplats, eller konstverk som tål att barnen klättrar på, levande torghandel, foodtrucks osv. Upphäv förbudet att ha fordon på torget.
 4. Något slags tak över Storgatan.
 5. Ambitionen för antal bilplatser per lägenhet har sänkts från 0,8 till 0,6. Med risk för brist på P-platser i framtiden.
 6. Gräv ner järnvägen som i Varberg så järnvägskorsningarna inte blir bromsklossar och delar staden i 2 delar (kanske är det inte Nissan som delar staden utan järnvägen)