Halmstads Lokala Partis vallöften och förslag från Er i Halmstad.

Välj ditt område i listan och få svar på Halmstads Lokala Partis löften till dig.

Oskarström Västra, Kvibille, Slättåkra, Skedala, Marbäck, Enslöv, Oskarström Östra, Åled och Sennan och Skavböke

Vi vill förändra Halmstad och få en långsiktig hållbar lösning för kommunens utveckling genom lokal politik och politiker som fokuserar på hela Halmstads bästa – även där du bor i kommunen. Halmstad behöver nytt ledarskap och få slut på politiska låsningar som blockerar den lokala politiken – bort med fulspel och ytlig retorik. Vi behöver politiker som verkligen lyssnar och vill skapa ett bättre och tryggare Halmstad för alla – inte bara i Centrum.

Löften till dig!

Alla vill inte bo i centrum

 • Vi kommer att arbeta för ökad trygghet i alla områden i Halmstad genom övervakningskameror samt polisnärvaro och väktare
 • Bygg ut skola, förskola och äldreomsorg nära bostaden, så vi får en välfärd värt namnet i alla områden i Halmstad och bygg lekplatser i varje bostadsområde
 • Skapa säkra cykelvägar till centrala Halmstad med belysning
 • Bygg ut kommunikationsmöjligheter till och från Halmstad Centrum med fler avgångar – framför allt efter arbetstid och på helger
 • Utveckla det lokala näringslivet – alla förutsättningar finns Bygg inte på bördig åkermark och i viktiga friluftsområden.

Aktuella förslag från områdets invånare:

Oskarström

 1. Bygg ut skolan, förskola och äldreomsorg             
 2. Fritidsgård bör byggas.
 3. Röja upp vid gamla Maredsskolan, se över gamla Maredsgården som brann ner och bygg upp något som hela samhället kan dra nytta av. Ingen Maredsgården 2.0.         
 4. Bygga fler bostäder till äldre så man får ett generationsskifte.
 5. Förvalta det fina vid Nissan.
 6. Bättre pendlingsmöjligheter, ett snabbare lokaltåg skulle också krympa avståndet till Halmstad
 7. Bygg en ungdomsgård.
 8. Levande centrum med näringsverksamhet på kvällar.
 9. Säker trafik kring skola. Barn, föräldrar, personal och övriga skall ha en god trafikmiljö för att minimera risken för olyckor. 
 10. Öka attraktionen hos de kommunala verksamheterna, så att fler vill arbeta i Oskarström.
 11. Föreningslivet är extra viktigt för att motverka utanförskap i ung ålder. Använd föreningslivet  lokalt för att fånga upp invånare utan intressen. 
 12. Biblioteket behöver ny lokal, vill möjliggöra detta och förslagsvis kan Österledskolan byggas ut  så att biblioteket flyttar tillbaka. 
 13. Möjliggör för motorintresserade ungdomar att utöva sitt intresse på en lämplig plats.  Förslagsvis med ett samarbete med någon intresseorganisation. 
 14. Nissastigen (där kommunen är huvudman) skall ha en god vägstandard då flera pendlar längs  vägen. 
 15. En rondell behövs vid Åled.

Kvibille

 1. Värna om skogsområdena.
 2. Exploatera inte åkermark.
 3. Fler bostäder, ett seniorboende. 
 4. Bygg idrottshall alternativt en samlingslokal.