Halmstads Lokala Partis vallöften och förslag från Er i Halmstad.

Välj ditt område i listan och få svar på Halmstads Lokala Partis löften till dig.

Vallås.

Vallås är ett fantastiskt område, med natursköna omgivningar nära Centrum. Låt oss ta tiil vara på det starka engagemanget bland de boende och tillsammans utveckla Vallås för att skapa den bästa livs- och boendemiljön och lägga grunden till en förnyad framtidstro. Upplevd trygghet och en bra boendemiljö är en förutsättning för att Vallås skall utvecklas.

Löften till dig!

 • Öka resurserna till kommunal service för boende i Vallås genom personal med god kunskap om området och förstår kulturella skillnader
 • Arbeta för att skapa en aktiv, närvarande och omtyckt närpolis i området
 • Mer kommunala resurser på trygghetsvärdar och fältarbetare. Vuxen närvaro de tider då folk är i rörelse som har god områdeskännedom
 • Kommunalt stöd till föreningar och organisationer som verkar för Vallås och de boendes, gamla som ungas, utveckling
 • Bygga den nya skolan med höga krav på trygghet & trivsel
 • Omvandla delar av HFAB:s hyresrätter till bostadsrätter, så boendeges möjlighet att äga sin bostad

  Aktuella förslag från områdets invånare:

  1. Öka tryggheten runt och i skolan. (Vallåsskolan är idag en väldigt utsatt plats som ligger högt upp när det kommer till rapporterade incidenter)
  2. Vallås Torg tillsammans med skolan har länge varit en plats för narkotika och behöver bevakning – åtgärder som synligare polis och kameror kan förbättra situationen.
  3. HFAB lägenheter skall utrustas med laddstolpar.
  4. Fler kulturevenemang, ex. musikfestival, loppis.
  5. Snygga till infarterna till Vallås – Rondellerna är väldigt tråkiga.
  6. Ta hand om och bevara grönområden.
  7. Se över tillgängligheten i kollektivtrafiken.
  8. Minska buskörningen på bussgator.