Halmstads Lokala Partis vallöften och förslag från Er i Halmstad.

Välj ditt område i listan och få svar på Halmstads Lokala Partis löften till dig.

Fyllinge

I Fyllinge är stranden och havets närvaro tydlig och en given faktor för trivsel. Området är tryggt och väl fungerande. Fyllinge är populärt och har växt med sitt attraktiva läge. En bra livsmiljö är en investering för hälsan och framtiden.

Löften till dig!

I ditt område Fyllinge har inte den kommunala infrastrukturen hängt med i tillväxten:

  • Dialog och samverkan med boende saknas i våra bostadsområden
  • Den kommunala infrastrukturen och servicen har inte hängt med tillväxten. Det är konsekvent för få lekplatser, för få
    aktivitetsytor etc
  • Bevara och utveckla stadsbondgården och området runt gården Utöka och utveckla Fyllingeskolan för framtiden
  • Bygg en upplyst och säker gång- och cykelväg från Fyllinge till Hallarna, samt säkrare vägar in och ut från Fyllinge

Aktuella förslag från områdets invånare:

  1. Öka tryggheten i området.
  2. Bygg en ordentlig skola på Fyllinge (inte den som planeras)
  3. Tekniskt vatten från Fylleån kan funka även i Fyllinge
  4. Saknar sista delen av ringvägen runt Fyllige.