Halmstads Lokala Partis vallöften och förslag från Er i Halmstad.

Välj ditt område i listan och få svar på Halmstads Lokala Partis löften till dig.

Simlångsdalen

Trolska skogar, vackra sjöar, vandringsleder och flera naturreservat. I ”dalen” finner vi sannolikt kommunens vackraste omgivningar som är synnerligen värdefulla och uppskattade, såväl av dess invånare som besökare.

Löften till dig!

  • Utveckla Simlångsdalen som bostadsort, servicesamhälle, kommunikationsnod och satsa på turismutveckling:
  • Vi skall arbeta för att Simlångsdalen skall bli en nod för turistutveckling. Direkt närhet till de natursköna omgivningarna skapar unika möjligheter för rekreation och friluftsliv
  • Den utlovade idrottshallen, sedan decennier, måste komma på plats
  • Politiken och kommun måste bli mer närvarande och engagerade i Simlångsdalen. Dialog och samverkan med samhällsföreningar och boende i Simlångsdalen måste förbättras
  • De kommunala samhällsfunktionerna skall bli mycket bättre. Vi vill bland annat arbeta för att återinföra en distriktsjuksköterska
  • Vi vill utveckla det lokala näringslivet
  • Vi skall arbeta för att antalet busstider och busslinjer utökas. Man måste kunna ta bussen till och från Simlångsdalen, även efter arbetstid.

Aktuella förslag från områdets invånare finns alla i löften till dig!