Halmstads Lokala Partis vallöften och förslag från Er i Halmstad.

Välj ditt område i listan och få svar på Halmstads Lokala Partis löften till dig.

Trönninge – Eldsberga – Gullbranna – Laxvik

I Trönninge och Eldsberga är natur och havets närvaro tydlig och en given faktor för trivsel. Områdena är generellt trygga och väl fungerande. Trönninge och Eldsberga har mycket goda förutsättningar att växa med sitt attraktiva läge med närhet till både stad och hav. En bra livsmiljö är en investering för hälsan och framtiden.

Löften till dig!

 • Om Trönninge och Eldsberga skall utvecklas måste ett centrum skapas med god kommersiell service och god samhällsservice
 • Kommunikationerna till och från området måste förbättras. Framförallt allt stärka turtätheten med buss
 • Skapa säkrare vägar för barn som cyklar – med farthinder, trottoarer och upplysta cykelvägar etc. samt rondell där det är möjligt
 • Bygg en större skola, förskola och ungdomsgård. Fler aktivitetsytor och lekplatser som barnen faktiskt använder
 • Bygg senioranpassade bostäder, så att våra äldre kan bo kvar i området.

Aktuella förslag från områdets invånare:

 1. Förbättra vägar då trafiksituationen är hög.
 2. Utöka service ex post, bensinmack/laddstolpar
 3. Bygg en ungdomsgård
 4. Busskort för ungdomar (högstadiet)
 5. Finns risk för översvämning och vi har en plan. ? Vad är planen?
 6. Bevara åkermark.