Halmstads Lokala Partis vallöften och förslag från Er i Halmstad.

Välj ditt område i listan och få svar på Halmstads Lokala Partis löften till dig.

Centrum Väster

Centrum Väster är populärt och har växt med sitt attraktiva läge med närhet till både stad och hav. En bra livsmiljö är en investering för hälsan och framtiden.

Löften till dig!

Framgång i ditt område bygger på samverkan och dialog:

  • Dialog och samverkan med boende saknas i våra bostadsorter. Framgångsrik utveckling av våra bostadsområden kan endast ske med riktig samverkan och dialog med våra invånare där de bor
  • Den kommunala infrastrukturen och servicen har inte hängt med tillväxten. Det är konsekvent för få lekplatser, för få
    aktivitetsytor, många av våra lokala skolor är för trånga och antalet busshållplatser samt turtätheten är för låg
  • Skapa en hållbar trafiksituation och syn på tillväxt, innan ytterligare exploatering
  • Satsa på den verkliga och den upplevda tryggheten med upplysta gång- och cykelvägar etc. Upplevd trygghet är en förutsättning för att kommunen och våra bostadsorter skall utvecklas

 Aktuella förslag från områdets invånare finns i löften.