Halmstads Lokala Partis vallöften och förslag från Er i Halmstad.

Välj ditt område i listan och få svar på Halmstads Lokala Partis löften till dig.

Snöstorp

Snöstorp är ett, tryggt och väl fungerande område, strategiskt väl placerat nära E6:an. Den långsamt flytande Fylleån – med dess vackra dalgång – omger Snöstorp. Dessa natursköna omgivningar är värdefulla och uppskattade av dess invånare.

Löften till dig!

  • Renodla Snöstorp som ett attraktivt och omtyckt bostadsområde. Industriområdet skall bli bostadsområde
  • Vi kommer att, arbeta för att, planera nya bostäder där industriområdet finns, fast med bibehållen karaktär av området
  • Området är i behov av skötsel av parker och grönytor
  • Vi vill arbeta för att, skapa en träffpunkt utanför Snöstorp för ungdomar som har ett, bilintresse, så att, ungdomarna kan utöva sina intressen utan att, allmänheten blir störd
  • Vi skall arbeta för att, boende i Snöstorp skall ha möjlighet att, ta vatten från Fylleån för bevattning, spolning utomhus etc

 Aktuella förslag från områdets invånare finns i löften