Halmstads Lokala Partis vallöften och förslag från Er i Halmstad.

Välj ditt område i listan och få svar på Halmstads Lokala Partis löften till dig.

Harplinge

I grunden har vi en fantastisk kommun som vi skall vara stolta över, men den senaste mandatperioden har med all tydlighet pekat på behovet av en politik med medborgarperspektiv och lokal förankring.

Löften till dig!

I Harplinge har den kommunala infrastrukturen inte hängt med i tillväxten av området. Vi kommer att arbeta för att

  • Förbättra dialog och samverkan med boende i Harplinge
  • Bygga en högstadieskola i Harplinge
  • Utveckla Aggaredsberget och Plönningeskolan
  • Behålla karaktären på området och bygg inte höghus
  • Inte bygga i grönområden och på produktiv jordbruksmark, utan värna friluftslivet och naturen
  • Bygga senioranpassade bostäder, så att våra äldre kan bo kvar i Harplinge

Aktuella förslag från områdets invånare, finns i löften till dig.