Halmstads Lokala Partis vallöften och förslag från Er i Halmstad.

Välj ditt område i listan och få svar på Halmstads Lokala Partis löften till dig.

Andersberg

Andersberg är i grunden ett bra område, nära centrum, med natursköna omgivningar som vi skall vara stolta över. Engagemanget är starkt bland de boende för att tillsammans utveckla området.

Låt oss ta tillvara på detta engagemang och tillsammans utveckla Andersberg för att skapa den bästa livs- och boendemiljön och lägga grunden till en förnyad framtidstro.

Löften till dig!

Upplevd trygghet och en bra boendemiljö i Andersberg är en förutsättning för att ditt område skall utvecklas:

  • Bygg en större förskola och skola i området Andersberg
  • Omvandla delar av HFAB:s hyresrätter till bostadsrätter, så boende ges möjlighet att äga sin bostad
  • Utveckla och förbättra kommunal service för boende i Andersberg genom personal med god kunskap om området och som förstår kulturella skillnader
  • Vi vill jobba för en aktiv, närvarande och omtyckt närpolis i området. Även öka vuxennärvaro med områdeskännedom genom satsning på trygghetsvärdar och fältarbetare de tider då folk är i rörelse, för ökad trygghet
  • Utöka stödet till initivet ”Skolan mitt i byn”, som gör ett fantastiskt arbete, samt till föreningar och organisationer som arbetar för utveckling i området
  • Vi vill arbeta för att utveckla det lokala näringslivet i Andersberg

Aktuella förslag från områdets invånare:

  1. Placera en fotbollsplan på fältet med klubblokal.
  2. Gör om deponiplatsen till ett rekreationsområde (park, lekplatser, med mera)
  3. Installera laddstationer så de som bor i lägenheterna kan ladda sina elbilar.
  4. Via HFAB skapa möjligheten till att omvandla hyresrätter till bostadsrätter, det kommer att skapa en oerhört snabb och effektiv lösning på trygghetsproblemen på.