Halmstads Lokala Partis vallöften och förslag från Er i Halmstad.

Välj ditt område i listan och få svar på Halmstads Lokala Partis löften till dig.

Gullbrandstorp

Gullbrandstorp är ett tryggt och väl fungerande område – en fantastisk plats att bo på. Många har upptäckt det och Gullbrandstorp har blivit ett av kommunens områden som växer så att det knakar. Många flyttar till Gullbrandstorp och fler vill flytta dit.

 Löften till dig!

  • I Gullbrandstorp har den kommunala infrastrukturen inte hängt med i tilllväxten av området
  • Fler lekplatser behövs, fler busshållplatser, större idrottshall med läktarkapacitet, översyn av fotbollsplaner och utomhussarg för innebandy behövs och belysta cykelvägar i samhället etc
  • Bygg ut skolan i Gullbrandstorp som börjar bli för trång Utveckla Gullbrandstorps centrum
  • Bygg senioranpassade bostäder i Gullbrandstorp, så att våra äldre kan bo kvar i området
  • Hastigheten höjdes på kustvägen, vilket skapat otrygghet. Sänk hastigheten och skapa trygga övergångar över vägen

Aktuella förslag från områdets invånare:

  1. Fler busshållplatser.