Halmstads Lokala Partis vallöften och förslag från Er i Halmstad.

Välj ditt område i listan och få svar på Halmstads Lokala Partis löften till dig.

Haverdal

Haverdal är ett tryggt och väl fungerande område, där närheten til stranden, havet och natursköna omgivningar är synnerligen värdefulla och uppskattade av dess invånare. En idyll för hjärta och själ. En bra livsmiljö är en investering för hälsa och framtiden.

Vallöften till dig!

Vi kommer att arbeta för att behålla den unika karaktären i ditt väl fungerande område:

  • Vi skall jobba för en bättre dialog och samverkan med de boende i Haverdal. Lyssna på den aktiva samhällsföreningen
  • Haverdal växer, men den kommunala infrastrukturen och servicen har inte hängt med. Lekplats behövs, större idrottshall med läktarkapacitet och översyn av fotbollsplaner behövs, såväl som parkeringar vid stranden etc
  • Bygg senioranpassade bostäder i Haverdal, så att våra äldre kan bo kvar i området
  • Satsa på den verkliga tryggheten och den upplevda tryggheten som är en förutsättning för att samhället skall utvecklas
  • Behåll karaktären i alla våra väl fungerande områden i Halmstad

Aktuella förslag från områdets invånare:

  1. Behåll karaktären på området och bygg inte höghus, exempelvis bygg ej lägenheter (140 st enl ÖP:en på Hav1)
  2. Bygg inte i grönområden, utan värna friluftslivet och naturen nära havet.
  3. Anlägg motionsspår i skogen vid Annies gård.