Halmstads Lokala Partis vallöften och förslag från Er i Halmstad.

Välj ditt område i listan och få svar på Halmstads Lokala Partis löften till dig.

Getinge

I vårt Halmstad är framtiden ljus för Getinge. Orten ligger strategiskt rätt till för att bli en populär och expansiv bostadsort. Vi ser en enorm utvecklingspotential för Getinge att bli ett av kommunens populära tillväxtcentrum med attraktiva bostäder, lokalt näringsliv och som kommunikationsnod.

Löften till dig!

  • Utveckla Getinge som bostadsort, center för lokalt näringsliv och som kommunikationsnod. Framtiden är ljus för Getinge.
  • Utveckla Getinge som en växande populär bostadsort
  • Utveckla det lokala näringslivet – alla förutsättningar finns och vi vill arbeta för en järnvägsstation
  • Utveckla Suseån som grönstråk och angränsande grönområden som rekreationsområden
  • Vi skall jobba för en bättre dialog och samverkan med de boende i Getinge för att tillsammans utveckla samhället
  • Satsa på den verkliga och den upplevda tryggheten i orten som är en förutsättning för att samhället skall utvecklas
  • Getinge måste säkras upp mot översvämningar

Aktuella förslag från områdets invånare:

  1. Ta ett beslut kring MB-huset.
  2. Skapa bussförbindelse mellan Getinge och Steninge.