Centrum Öster med Linehed, Nyhem Västra, Centrum Östra, Gustavsfält, Östra stranden, Larsfrid, Nyhem Norra, Östergård, Nyhem Centrum och Nyatorp

Centrum Öster är populärt och har växt med sitt attraktiva läge med närhet till både stad och hav. En bra livsmiljö är en investering för hälsan och framtiden.

Framgångsrik utveckling av våra bostadsområden bygger på samverkan och dialog:

Dialog och samverkan med boende saknas i våra bostadsområden. Framgångsrik utveckling kan endast ske med riktig samverkan
och dialog med våra invånare där de bor.

Löften till dig!

  • Vi vill jobba för att behålla den unika karaktären i ditt bostadsområde i Halmstad
  • Den kommunala infrastrukturen och servicen har inte hängt med tillväxten. Det är konsekvent för få lekplatser, för få aktivitetsytor, många av våra lokala skolor är för trånga och antalet busshållplatser samt turtätheten är för låg
  • Satsa på den verkliga och den upplevda tryggheten med upplysta gång- och cykelvägar etc. Upplevd trygghet är en förutsättning för att kommunen och våra bostadsorter skall utvecklas

 Aktuella förslag från områdets invånare:

Nyhem

  1. Stoppa genomfarten på Margaretagatan!
  2. Mkt tung och snabb trafik som inte alls bryr sig om skyltning att det ej är genomfart.
  3. Trottoarerna behöver asfalt.

Gustavsfält

  1. Övervakningskameror och belysning av gång- och cykelbanor där det idag saknas.

Centralt Öster

  1. ”Vi har klagat många gånger till kommunen över buskörning och alldeles för höga hastigheter. Kommunen gör ingenting”. Området från Fredsgatan vid järnvägskorsningen fram till Sperlings Pizzeria.