Halmstads Lokala Partis vallöften och förslag från Er i Halmstad.

Välj ditt område i listan och få svar på Halmstads Lokala Partis löften till dig.

Tylösand, Frösakull och Fammarp

I Tylösand, Frösakull och Fammarp är stranden samt havets närvaro tydlig och en given faktor för trivsel. Områdena är trygga och väl fungerande – en idyll för hjärta och själ. Grönområden och natursköna omgivningar med möjlighet för friluftsaktivitet bidrar till en bra livsmiljö.

Löften till dig!

 • Vi kommer att arbeta för att behålla den unika karaktären i ditt väl fungerande område
 • Bygg inte bort viktiga grönområden, utan värna friluftslivet och naturen nära havet (Tylösands- och Eketångaskogen, Fammarp och Möllegård)
 • Behåll karaktären i våra väl fungerande områden i Tylösand, Frösakull och Fammarp
 • Bygg senioranpassade bostäder i Tylösand, Frösakull och Fammarp, så att våra äldre kan bo kvar i området
 • Ha en hållbar plan gällande trafiksituationen och hållbar syn på tillväxt, innan ytterligare exploatering
 • Satsa på den verkliga och den upplevda tryggheten, som är en förutsättning för att samhället skall utvecklas.

 

Aktuella förslag från områdets invånare:

Tylösand

 1. Trafiksituationen på Tylösandsvägen måste ses över innan ny exploatering i väster.
 2. Ny infart till Halmstads Golfklubb för att minska trafiken genom bostadsområdena och för att göra en vackrare entre till området (Förslag finns)
 3. Utveckla Tylösand som en plats för turism (Agie konceptet)
 4. En välskött kommun som fungerar. Dåligt skötta kommuner har de högsta skatterna. En välskött ger lägre skatt på sikt.

Frösakull

 1. Vi skall verka för en bra dialog och samverkan med boende i Frösakull. Vilka är vi ?
 2. Trafiksituationen på Tylösandsvägen måste ses över innan ny exploatering i väster.
 3. Komplettera Onsjövägen med en cykelväg
 4. Nej till väg genom Möllegård från Tylö Matcenter
 5. Förbättra vägen från Ringenäs till kustvägen (Onsjövägen)
 6. Ingen bebyggelse vid Onsjö (Super View)
 7. Lös vägsituationen in mot centrum innan förtätning.
 8. Ordna parkering till stränderna,
 9. Rusta upp vägarna till och från stranden.