Halmstads Lokala Partis vallöften och förslag från Er i Halmstad.

Välj ditt område i listan och få svar på Halmstads Lokala Partis löften till dig.

Galgberget, Rotorp, Brogård, Alet, Frennarp, Holm, Åled, Vapnö, Mickedala, Steninge och Rävinge

I grunden har vi en fantastisk kommun som vi skall vara stolta över, men den senaste mandatperioden har med all tydlighet pekat på behovet av en politik med medborgarperspektiv och lokal förankring.

Löften till dig!

Framgång i ditt område bygger på samverkan och dialog:

 • Dialog och samverkan med boende saknas i våra bostadsorter. Framgångsrik utveckling av våra bostadsområden kan endast ske med riktig samverkan och dialog med våra invånare där de bor
 • Kommunen har många växande attraktiva bostadsorter, men den kommunala infrastrukturen och servicen har inte hängt med. Det är konsekvent för få lekplatser, för få aktivitetsytor, många av våra lokala skolor är för trånga och antalet busshållplatser samt turtätheten är för låg
 • Utveckla centrum i bostadsorterna. Många bostadsorters centrum saknas helt eller är kraftigt underdimensionerade vad gäller kommersiell service och samhällsservice
 • Satsa på den verkliga tryggheten och den upplevda tryggheten, som är en förutsättning för att kommunen och våra bostadsorter skall utvecklas

Aktuella förslag från områdets invånare:

Holm

 1. Värna om trafiksäkerheten.
 2. Bygg skola och förskola.
 3. Bygg blandad bebyggelse i Holm.
 4. Bättre belysning av cykel- och gångbanor.
 5. Bullerskydd mot E 20.
 6. Flera promenadstråk.
 7. Uppmuntra handel i området då man saknar en matbutik (typ Matnära). Gärna flera olika butiker. 

Frennarp / Furet

 1. Ny bro vid slottsmöllan då man inte vill ha en genomfartsled i bebyggelsen
 2. Området kring folkparken. Stor oro för bebyggelse av Folkparksområdet, ha kvar stigen vid Nissan
 3. Trafiksituationen både vid Wrangelsbron och Slottsmöllebron. Barnen lär sig köra vänstertrafik vid Slottsmöllebron, borde varit enkelriktad åt andra hållet.
 4. Stor oro för fortsatt exploatering av grönområdena, Furuskogen mm
 5. Byggande av nya bostäder i området måste ske varsamt och med hänsyn till områdets unika karaktär. Områdets karaktär skall behållas.
 6. Innan ytterligare bostadsexploatering måste vi ha en hållbar trafiksituation i området.
 7. Furuskogen bör bevaras och utvecklas som rekreationsområde.
 8. Bevara och utveckla Laxön för aktivitet, kultur och nöjesliv.

Alet

 1. Trafikplanering saknas. Rondellen är för liten. Nu tillkommer en ny stadsdel “västra förstaden” med 500 LGH. En massiv press till stan och till Tylösand plan ?
 2. Om X antal år tillkommer 10-15 000 bilar per dygn från Tunnel/bro och även nya bostadsområden nära västra stranden. Vad är planen? 
 3. Fritidsgårdar eller dylikt på väster saknas.

Åled

 1. Cykelbana framförallt till Halmstad.
 2. Värna näringsliv på orten exempelvis ny Pizzeria

Söder:

 1. Farthinder i området för säkerhet.
 2. Ingen bilbro över Nissan.
 3. Led trafiken från väster via Järnvägsleden till Wrangelsleden.