Halmstads Lokala Partis vallöften och förslag från Er i Halmstad.

Välj ditt område i listan och få svar på Halmstads Lokala Partis löften till dig.

Söndrum och Bäckagård

Söndrum och Bäckagård är trygga och väl fungerande områden, där närheten till havet, Grötvik och natursköna omgivningar är synnerligen värdefulla och uppskattade av dess invånare. En idyll för hjärta och själ. En bra livsmiljö är en investering för hälsan och framtiden.

Löften till dig!

 • Vi kommer att arbeta för att behålla den unika karaktären i ditt väl fungerande område
 • Bygg inte bort viktiga grönområden – utan värna om frilufslivet och naturen nära havet
 • Bygg senioranpassade bostäder i Söndrum och Bäckagård – så att våra äldre kan bo kvar i området
 • Arbeta för en hållbar trafiksituation och syn på tillväxt, innan ytterligare exploatering
 • Satsa på den verkliga tryggheten och den upplevda tryggheten som är en förutsättning för att samhället skall utvecklas
 • Vi skall arbeta för en bättre dialog och samverkan med de boende i ditt område

  Aktuella förslag från områdets invånare:

  1. Trafiksituationen på Tylösandsvägen måste ses över innan ny exploatering påbörjas i väster.
  2. Bullerskydd  Nya Tylösandsvägen, trafiken har vuxit och är mera intensiv.
  3. Kommunen mäter bullret vintertid eller när trafikmängden är låg. Den nya bostadsbyggnaden i korsningen Bäckagårds och Nya Tylösandsvägen betyder markant mera trafik. Det gör att bullerskydd eller en nedsänkt  väg är ett måste.(H5)
  4. Vi saknar en löparslinga med belysning, som tidigare fanns i Eketångaskogen.
  5. Droghandel och ökad trafik i Grötvik är störande.