Dina förtroendevalda i kommunfullmäktige

Halmstads Lokala Parti är ett tvärpolitiskt parti som arbetar fokuserat för Halmstads bästa. Hos oss finner du närproducerad politik som är förankrad bland invånarna.

Vår politik är pragmatisk och lösningsorienterad. Den bygger på fakta och sunt förnuft.

Våra politiker kommer från alla de traditionella partierna. Vi fastnar inte i ideologiska låsningar och politiska blockstrider.

Tillsammans vill vi  skapa det som är bäst för Halmstad. 

Halmstads Lokala Parti bildades i slutet av 2021 och blev registrerat hos relevanta myndigheter januari 2022.

Dina förtroendevalda i Kommunfullmäktige

Halmstad 2022-2026

Leif Liljebrunn

Leif Liljebrunn

Ledamot i KF och i Kommunstyrelsen
Ersättare Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott

Mejl: leif.liljebrunn@hslp.se

Fabio Ishaq

Fabio Ishaq

Gruppledare och ledamot i KF

Mejl: fabio@hslp.se

Niclas Jansson

Niclas Jansson

Gruppledare, Ersättare i KF och i valberedning

Mejl: niclas.jansson@hslp.se

John Andersen

John Andersen

Ersättare KF,
Ledarmot i Versamhetsberedningen och i valberedning

Mejl: john@HSLP.SE

Karin Lindahl

Karin Lindahl

Kommunrevisionen
(granska kommunen)

Mejl: karin.lindahl@hslp.se