Nedan finner du vårt visionsprogram, kommunalpolitiska program samt valmanifest. 

Om har du frågor är du varmt välkommen till att kontakta oss

med dina åsikter och idéer hur vi tillsamman kan utveckla Halmstad till en ännu bättre stad.  

 

Ta del av politiken är fokuserad på Halmstads enbart med inriktning Halmstad kommun.
Lär dig mer om vår politik och vilka frågor vi vill driva genom att läsa dokumenten nedan!

Vår vision

Man måste tänka nytt i den lokala politiken

Politiken måste arbeta mer fokuserat för Halmstads bästa. Politiken skall vara pragmatisk och lösningsorienterad – byggd på fakta och sunt förnuft. Den skall inte fastna i ideologiska låsningar och politiska blockstrider.

 Vi vill verka tillsammans för Halmstads bästa,

 • Vi vill utveckla Halmstad som har en fantastisk utvecklingspotential
 • Vi står för lösningar som bygger på sunt förnuft & fakta utan politiska låsningar
 • Vi tror på att närproducerad politik är framtiden för Halmstad

Läs mer om vår vision genom att klicka på dokumentet.

NÄRPRODUCERAD POLITIK ÄR FRAMTIDEN!

Halmstads Lokala Parti´s Budget och Planeringsdirektiv 2023–2027

Grundläggande principer för vår budget

Vi levererar en budget som är i balans.
Vi vill ta ansvar för Halmstad.

Vi har 6 övergripande mål:

1.    En mer effektiv och välskött kommun
2.    Ett förbättrat företagsklimat
3.    Ett utökat medborgarpespektiv och medborgardialog
4.    Trygghet och framtidstro för alla i Halmstad kommun
5.    Våra bostadsområden i Halmstad kommun
6.    Natur och klimatutmaningar i kommunen

Totalt ger vi kommunen ytterligare ca 152 MSEK i anslag utöver tjänstepersonernas egen budget. Vi gör ytterligare investeringar på 513 MSEK under anslagsperioden.

Vallöften 2022-2026 är på gång

Frågornar som vi skall lyfta inför valet i September.

 • Medborgarperspektivet skall vara genomgående
 • Framtidstro genom trygghet i alla områden (vård-skola, omsorg, poliser mm)
 • En stark skola med full finansiering, levande dialog, två lärare i klassen.
 • Ett starkt företagsklimat skapar jobben för oss alla.
 • Integration för minskad segregation

Läs gärna om vårt program, har du frågor är du välkommen att kontakta oss.

Vallöften på lokalområdesnivå är på gång.

  När det är klart kan du helt enkelt se hur Halmstads Lokala Parti förankrar politiken i ditt lokalområde inom Halmstad Kommun.

  Kommunalpolitiska program för Halmstad 2022-2026

  I dokumentet nedan får du fördjupad information om vilka politiska kärnfrågor vi driver och hur det påverkar ditt närområde;

  • För-, grund- och gymnasieskolor samt kommunal vuxenutbildning (Komvux).
  • Social omsorg (vår äldre och handikappomsorg samt individ- och familjeomsorg).
  • Trygghet och framtidstro.
  • Halmstad som en attraktiv arbetsgivare.
  • Natur & klimatutmaningar.
  • Landsbygden.
  • Företagsklimat och arbetsmarknad.
  • En välskött kommun.

  FINNS MYCKET MER, Läs mer om våra politiska kärnfrågor genom att klicka på dokumentet.

   

  Framtidsplan 2050

  Den beskriver hur Halmstad ska utvecklas övertid. Planen är enbart vägledande och kan alltid ändras av en politisk majoritet i Kommunfullmäktige.

  Halmstads Lokala Parti var det enda parti som har fört en aktiv politik emot kommunens plan. Även om många områden Halmstads Lokala Parti och kommunens plan har samma inriktning.

  Vi lyssnar på dig som invånare, Politiken får aldrig vara tondöv.

  Lösningar som bygger på sunt FÖRNUFT & FAKTA och inte politiska låsningar.

  • JA TACK till utveckling av stadskärnan, men NEJ till utformningen av Hotellet och på just i Picassoparken.
  • JA TACK till en framåtskådande infrastrukturplan med tunnel på söder med nedsänkt väg.
  • JA TACK till skog och naturen särskilt Eketånga.
  • JA TACK till en bostadsbyggande som minskar på segregation och inkomstklyftor således anser vi att FARMARP 7:1 och 7:2 ska aktivt i Översiktsplan 2050.
  • JA TACK till att utveckla området Örjansvall, i dialog med invånarna.
  • JA TACK till en bro över Nissan vis slottsmöllan, i dialog med invånarna.
  • JA TACK till att utveckla hela Tullkammerkaj området
  • JA TACK att utveckla Sannarps område till HBK, (stadion, event hotell?)
  • JA TACK till att utveckla Oskarström båda med bostäder och verksamhetsmark
  • JA TACK till att bygga vid Trönninge/Kistinge NEJ så länge PFAS/ PFOA inte är utredd.

  JA TACK till att ÖP 2050 och infrastrukturplan går hand i hand, så att invånarna på en och samma gång informeras om hur just det område de bor i påverkas.

  Med den rådande kris i matproduktionen anser vi att Framtidsplan 2050 skall revideras.

  NÄRPRODUCERAD POLITIK ÄR FRAMTIDEN!