Vill ta ifrån tjänstemän rätten att neka bygglov–>insändare HP

av | jun 28, 2022 | Nyheter

Alla fall där byggnadskontorets tjänstemän vill avslå bygglov borde tas upp av politikerna i byggnadsnämnden. Den ordningen finns i många kommuner – och Andréa Skoglund (–) har föreslagit att samma sak införs i Halmstad.

Vid byggnadsnämndens sista sammanträde före sommaruppehållet tog den politiska vilden Andréa Skoglund upp ”den senaste tidens ärenden som tagits på delegation och det enorma missnöje som riktats mot byggnadskontoret”.

Hon pekade bland annat på HP:s artikel i maj om uterummen på Fyllinge, där det stod om hur grannar behandlas olika och att ”byggnadsnämndens hantering av bygglov mest liknar ett lotteri”.

Uppenbarligen verkar det finnas principskäl att se över hur bedömningarna görs när det gäller uterummen på Fyllinge, men vi har också kunnat läsa om många andra exempel i tidningen, säger Andréa Skoglund,  som i höstens val kandiderar för  Halmstads Lokala Parti.

Utreda konsekvenserna

För att få till en ändring har Skoglund lagt ett initiativärende om att den så kallade delegationsrätten – som innebär att politikerna överlåter åt tjänstemännen att fatta beslut i nämndens namn – återkallas när det gäller avslag av bygglov i detaljplanerat område.

Tyvärr blev frågan bordlagd, med motiveringen att man först måste utreda vilka konsekvenser det skulle bli, säger Skoglund och berättar att byggnadsnämnden inte sammanträder igen förrän den 31 augusti.

Vad är då politikernas roll?

– Politikerna lägger också grunden genom att besluta om vad detaljplanerna ska tillåta – det som sedan tjänstemännen följer. När det gäller ärenden utanför detaljplanlagt område tas de alltid upp i nämnden.

Vill lära sig mer

Andréa Skoglund menar också att det är svårt för henne som förtroendevald att få en chans att sätta sig in i hur förvaltningen jobbar.

– Jag har i flera månader mejlat för att försöka få till några kontaktdagar där jag kan få vara med och se hur arbetet går till, men i regel har jag inte ens fått svar. Om det är så man bemöter folk har jag förståelse för kritiken mot byggnadskontoret, säger hon och tillägger:

– Inför nämndens möte kom nu förvaltningschefen Anders Thorén i alla fall fram och bad om ursäkt för att det dragit ut på tiden och lovade att försöka få till något datum.

Ett utdrag av https://www.hallandsposten.se/nyheter/halmstad/vill-ta-ifrån-tjänstemän-rätten-att-neka-bygglov-1.75717881