Endast vissa utvalda partier bjuds in av kommunen till skattefinansierade debatter! Varför är det så Jonas Bergman (M)?

av | jul 23, 2022 | Nyheter

Vi i Halmstads Lokala Parti får frågor från invånare i Halmstad, ”varför är inte ni inbjudna till kommunens politiska debatter?”

Att kommunen använder skattemedel i syfte att informera om valet och dess partier, är bra. Det finns ett växande tomrum mellan invånare och politiker. Det måste fyllas.

Bland annat tillväxtavdelningen – som lyder under kommunstyrelsens utskott för tillväxt och hållbar utveckling, där Jonas Bergman (M) är ordförande – anordnar debatter och aktiviteter där endast vissa politiska partier får delta. Exempel på aktiviteter är debattafton, grilla med politiker och kulturpolitisk frukost.

Tillväxtavdelningen omfattas av objektivitetsprincipen i regeringsformen. Man skall vara opartiska när man gör ett urval av partier till olika debatter.

I dag bjuder de bara in de partier som är representerade i kommunfullmäktige (KF). Inte särskilt spännande och innovativt. Skälet man anför är ”att över 70 partier … anmält sig till kommunvalet i Halmstad” (Fria Wermland, Kalle Anka partiet, Sverige ut ur EU etc.) och att det är omöjligt att bjuda in samtliga. Det håller vi med om.

Men har alla ambitionen att ta sig in i KF och vill man debattera lokala frågor? Sannolikt inte! Skälet till den långa listan av partier är att de som anmäler sig till riksdagsvalet automatiskt även deltar i kommunvalet.

Andra urvalskriterier bör därför göras gällande.

Bland partier – som har ambitionen att komma in i KF – är det bara elva partier som har valbara kandidater som kan debattera lokalt. Dessutom har de beställt och har rätt till att få valsedlar. Man borde bjuda in alla dessa partier – ytterligare tre från i dag åtta. Det borde man klara av.

Det är ett urval som inte premierar vissa partier eller utesluta andra, utan ett bättre opartiskt urval på objektiv grund?

Som tillägg har Halmstads Lokala Parti sex personer i KF, som i dag påverkar den lokala politiken även om de i dagsläget formellt inte representerar Halmstads Lokala Parti. Det är fler politiker än fyra av de andra inbjudna partierna.

Halmstads Lokala Parti borde självklart vara ett av de partier som bjuds in till planerade och kommande debatter!

Leif Liljebrunn, Halmstads Lokala Parti, som gärna debatterar på samma arena som övriga partier