Frågan om solceller måste hanteras skyndsamt–>insändare Hallandsposten.

av | jun 28, 2022 | Nyheter

De som installerar solceller ska känna sig trygga och att deras installationer är godkända. I Halmstad ska det vara lätt att göra rätt.

Solcellsanläggningar som ska installerade i närheten av vår centrala flygplats riskerar att förbjudas med anledning av det nya direktivet från EU, ett direktiv som täcker en radie på tre kilometer från alla flygplatser.

Varje dag så uppmärksammas vi och blir uppmanade att vara miljövänliga och använda oss av miljövänliga energikällor i form av till exempel just solceller. Man växlar från fossila källor till gröna källor.

Problematiken som uppstår är när beslutsfattare och politiska beslut sker utan ett korrekt analysunderlag.

Vid installation av solceller krävs det numera ett bygglov nära ett flygfält. Förvaltningschefen på byggnadskontoret och vd för Halmstads flygplats var kluven till hanteringen av bygglov just i denna fråga. I stället försöker man få svar genom luftfartsverket för att se hur man ska kunna lösa detta problem.

Vi menar på att utvecklingen går snabbt och vi har inte den möjligheten att vänta. Redan i dag finns det solcellsanläggningar inom berört område innan direktivet tillkom, till exempel Halmstad energi och miljö, flygplatsen själva, till skillnad från de som nu står i startgroparna för installation i berört område som nu hänger i luften.

Vi i Halmstad Lokala Parti känner en oro över detta och risken att de som gör rätt faktiskt blir nekade i brist på tydlighet. Vi önskar att få klarhet i frågan skyndsamt och direkta satsningar behöver göras omgående. Tre kilometers radie är ett stort område och det finns en vilja att växla om, men det behöver vara möjligt och försvarbart rent ekonomiskt. De som installerar solceller ska känna sig trygga och att deras installationer är godkända. I Halmstad ska det vara lätt att göra rätt.

Halmstads Lokala Parti