Insändare till Hallandsposten 17 Maj….Medarbetarna i Halmstad Kommun ska känna sig trygga och må bra !

av | maj 17, 2022 | Nyheter

Halmstads Lokala Parti vill förstärka skyddet för en god arbetsmiljö för alla som arbetar i Halmstads kommun, staden med tre hjärtan.

Vi vill ge vårdpersonal en förbättrad arbetsmiljö, goda utvecklingsmöjligheter och en bra lönenivå. Under de gångna åren med pandemin har vår kommunala verksamhet fått utstå stora påfrestningar och i synnerhet har vård och omsorg fått dra ett väldigt stort lass.

Att precis efter detta införa nya försämrade scheman i samband med heltid som norm, kan vi i Halmstads Lokala Parti inte stå bakom. Undersköterskor och nattpersonal tvingas arbeta fler pass med sämre återhämtning, scheman med kort varaktighet och varannan helg. Att införa heltid som norm/hälsosamma scheman kan inte göras utan att samtidigt förbättra scheman på riktigt, först då får vi jämställdhet.

Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare med en bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor. Våra verksamheter ska alltid arbeta för bättre arbetsförhållanden genom att ta hänsyn till varje medarbetares unika förutsättningar och kunna erbjuda möjligheter till ett hållbart arbetsliv. Medarbetarna ska känna sig trygga och må bra på sitt arbete och på sin fritid. Framförallt måste vi se personalen som goda exempel, ambassadörer som genom att vara stolta medarbetare sprider en positiv bild om vår kommun som arbetsgivare.

Att inte vara lyhörda för våra medarbetare skapar inte en bild av Halmstads kommun som uppfyller vår önskan om att vara en attraktiv arbetsgivare. För många finns det en uppfattning att kommunen väljer att toppstyra utan dialog med de som faktiskt bär upp verksamheten, särskilt valet av att införa stora förändringar från centralt håll. Hur vill vi i Halmstad uppfattas som arbetsgivare, hur arbetar vi med vårt varumärke som kommun? Vi inom Halmstads Lokala Parti vill ha ett Halmstad där vi tillsammans gläds åt framgångar och hjälps åt vid motgångar. Vi vill ha en god arbetsmiljö och vi vill ha en välfärd värd namnet.